When is the best time to buy a property?

WHEN IS THE BEST TIME TO BUY A PROPERTY?   Sa pagbili ng property, there are factors that we should consider. First, ano ba ang Purpose ng pagbili ng property? Bibili ka ba ng property para tirahan mo (residential)?or bibili ka ng property para parentahan mo (investment)? Second, dapat established na yung Need mo ng pagbili ng property. Ikaw […]

Continue Reading....